برایان تریسی

78 اثر از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای در 16 ماه منتشر شده است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) طبق گزارش آماری موسسه خانه کتاب، در مدت 16 ماه گذشته (یکم فروردین 92 تا پایان تیرماه 93) تعداد 78 عنوان کتاب از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به بازار نشر عرضه شده که در این میان 54 اثر چاپ نخست و 24 اثر نیز تجدیدچاپی هستند. تعداد آثار تالیفی و ترجمه‌ای این مرکز نیز به ترتیب 76 و 2 کتاب بوده است.

گزیده کتاب‌های سازمان فنی و حرفه‌ای/ از ابتدای 92 تا پایان تیر 93
«آموزش فنی و حرفه‌ای و اشتغال در ايران»
گردآورنده حسن‌رضا زين‌آبادی؛ كورش پرند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 492 صفحه، (در4 جلد )، جلد نخست، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 25 هزار تومان.

«آموزش فنی و حرفه‌ای و اشتغال در ايران»
گردآورنده حسن‌رضا زين‌آبادی؛ كورش پرند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 518 صفحه، (در4 جلد )، جلد دوم، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 25 هزار تومان.
«آموزش فنی و حرفه‌ای و اشتغال در ايران»
گردآورنده: حسن‌رضا زين‌آبادی؛ گردآورنده كورش پرند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 486 صفحه، (در4 جلد )، جلد سوم، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 25 هزار تومان.

«آموزش فنی و حرفه‌ای و اشتغال در ايران»
گردآورنده: حسن‌رضا زين‌آبادی؛ گردآورنده كورش پرند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 524 صفحه، (در4 جلد )، جلد چهارم، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 25 هزار تومان.

«آموزش كامل نقاشی صورت با رعايت اصول ايمنی و بهداشت برای نقاشی صورت كودكان: آموزش چهره‌پردازی سينمايی»
بتسابه مهدوی، شركت تعاونی كاركنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 72 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هشت هزار تومان.

«استانداردهای بين‌المللی حسابرسی و ملاحظات خاص در بكارگيری آن: حسابرسی كامپيوتری: استانداردهای حسابرسی شماره 401 و 402، بيانيه‌های حسابرسی شماره 1001»
مترجم كامبيز فرقاندوست‌ حقيقی؛ ويراستار طوبی نوشادها، سازمان حسابرسی، مديريت بررسيهای فنی و حرفه‌ای، 104 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ هفتم، یک‌هزار نسخه، سه هزار تومان.

«برقكار صنعتی درجه 2»
احمد قهرمانلويی؛ احد محمودی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 642 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، 20 هزار تومان.

«برقكار ساختمان درجه (2)»
احد محمودی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 416 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، 16 هزار تومان.

«تصويربرداری»
حميرا خدری؛ فرامرز رستمی؛ حسين داودی‌راد، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 202 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، هشت هزار تومان.

«تعميركار اتومبيل‌های سواری بنزينی درجه 2»
محمديوسف كريمی‌نژاد؛ داود اكبری‌پور؛ محمد صمدی‌بهرامی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 502 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپنخست، یک‌هزار و 500 نسخه، 20 هزار تومان.

«تعميركار برق خودرو درجه 2»
داود اكبری‌پور؛ محمديوسف كريمی‌نژاد؛ محمد صمدی‌بهرامی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 492 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، 19 هزار تومان.

«تعميركار تلفن همراه»
توحيد زرزا؛ وحيد پاشائی‌لور؛ مجيد قنبرنانوا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 200 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 تومان. 12 هزار تومان.

«تعميركار ماشين‌های الكتريكی درجه 2 (سيم‌پيچی موتورهای سه فاز و تک فاز): براساس استاندارد جديد آموزش فنی و حرفه‌ای كد بين‌المللی 42/2/2/ 53 – 8»
تدوين فاروق محمدامينی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، تعاونی كاركنان، 456 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ دوم، یک‌هزار نسخه، 16 هزار تومان.

«تفاهم‌نامه‌ها در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور»
كريم دلاويز، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 210 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هشت هزار تومان.

«تكنولوژی كاربردی سنسور و ابزار دقيق در صنعت به انضمام دستور كار و راهنمای آزمايشگاه قابل استفاده برای اساتيد، كارشناسان و دانشجويان رشته‌های برق، كنتر»
علی توكلی گلپايگانی؛ داود حبيب‌زاده؛ پيمان حيدری، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 238 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، دو هزار نسخه، هشت هزار تومان.
«تكنولوژی كارگاه برق ساختمان درجه 1 (پيشرفته) قابل استفاده: كارآموزان رشته برق ساختمان درجه 1 و برق صنعتی درجه 1»

فاروق محمدامينی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، تعاونی كاركنان، كتابخانه فرهنگ، 280 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ دوم، یک‌هزار نسخه، 15 هزار تومان.

«تكنولوژی كارگاه برق صنعتی درجه 2 (كنترل صنعتی): قابل استفاده كارآموزان و هنرآموزان و دانشجويان برق صنعتی و الكترونيک صنعتی»
فاروق محمدامينی، 320 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ دوم، سه هزار نسخه، هشت هزار تومان.

«تكنولوژی كارگاه برق صنعتی درجه 2 (كنترل صنعتی): قابل استفاده كارآموزان و هنرآموزان و دانشجويان برق صنعتی و الكترونيک صنعتی»
فاروق محمدامينی، 320 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ سوم، یک‌هزار نسخه، 16 هزار تومان.

«جوشكار سازه‌های فولادی با فرآيند SMAW»
جمشيد اكبری ‌زنجانی؛ علی‌محمد اكبری؛ عليرضا لاهوتی، 254 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 16 هزار تومان.

«حسابدار حقوق و دستمزد»
اعظم حقيقت‌نژاد؛ نفيسه تقی‌زاده؛ ولی‌اله حيدری، 160 صفحه، وزيرف (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، 6 هزار و 500 تومان.

«حسابداری عمومی تكميلی»
مهدی زارع؛ آمنه جوادزاده؛ فاطمه فراهانی، 272 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، هفت هزار و 500 تومان.

«حسابداری عمومی مقدماتی»
آمنه جوادزاده؛ مجيد نظری، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، 264 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، 10 هزار و 500 تومان.

«ديپلماسی مهارت»
پوراندخت نيرومند؛ ويراستار فريبا دادگر؛ ويراستار ندا حقيقی‌هرندی، 112 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، پنج هزار و 500 تومان.

«رايانه كار ICDL درجه 1»
مهدی رشيدبيگی؛ زهرا ملكی؛ سارا قربانی، 342 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ دوم، پنج هزار نسخه، 12 هزار و 500 تومان.

«رايانه كار ICDL درجه 2»
مهدی رشيدبيگی؛ مهری معصومی ‌خليل‌آباد؛ مريم هداوند، 444 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، دو هزار نسخه، 16 هزار تومان.

«شهروند الكترونيک»
ناهيد دانش؛ مرتضی ناصری، 136 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، 6 هزار تومان.

«طراحی و معماری داخلی درجه 1»
مريم فتحی؛ محمدحسين محرمی؛ سيامک نوری، 372 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، 13 هزار تومان.
«عكاسی عمومی (آنالوگ)»
حميرا خدری؛ حسين داودی‌راد؛ فرامرز رستمی، 184 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، هشت هزار تومان.

كاربر نرم‌افزار اداری
مهدی رشيدبيگی؛ جواد رستمی؛ مهری معصومی ‌خليل‌آبادی، 424 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، پنج هزار نسخه، 13 هزار و 500 تومان.

«كاربر نرم‌افزار اداری»
كورش پرند؛ سارا قربانی؛ مريم عيوضی، 488 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 25 هزار تومان.

«كارور AutoCAD»
اكبر تنهايی؛ الهام موسوی؛ زهرا تيزهوش، 198 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، 11 هزار تومان.

«كارور CorelDraw»
نير پيروزنيا؛ بيتا خبيری؛ سميه صمصامی، 170 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، هفت هزار تومان.

«كارور Photoshop»
بيتا رهنمای ‌زربيجاری؛ محمدرضا نقيبی؛ جواد رستمی ‌نوشهر، 196 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، پنج هزار نسخه، هشت هزار تومان.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393ساعت 21:17  توسط   | 

نشست هم‌اندیشی بازاریابی کتاب برگزار می‌شود

انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، در ادامه سلسله نشست‌های آموزشی خود، یکشنبه (12 مرداد‌ماه) نشست هم‌اندیشی برای برگزاری دوره آموزشی بازاریابی کتاب را در محل انجمن برگزار می‌کند.

این دوره با هدف آشنایی با محتوا و مشارکت در نهایی کردن سرفصل‌های پیشنهادی، با حضور ناشران و کارشناسان حوزه بازار‌یابی و به همت گروه آموزش و توسعه انجمن برگزار خواهد شد.

گروه توسعه و آموزش انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، شعار «هیچ تولید موفق بدون اندیشیدن به فروش موفق نخواهد رسید» را برای این دوره انتخاب کرده است.

نشست هم‌اندیشی بازاریابی کتاب، از ساعت 16 تا 19 یکشنبه 12 مردادماه، در محل انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، واقع در خیابان انقلاب، بین دانشگاه و ابوریحان، شماره 1182، طبقه چهارم،‌ واحد 15 برگزار خواهد شد.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393ساعت 21:16  توسط   | 

چطور یک ناشر کمک‌آموزشی به غول تبدیل می‌شود؟

رضا صفی‌خانی در گفت‌‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره وضعیت منابع آمادگی آزمون برای تحصیلات تکمیلی اظهار کرد:‌ با سرعت مافوق، به سمت عقب در حرکتیم.

مدیر فروش انتشارات دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به فضای موسسات آموزش عالی افزود: اکثر داوطلبان تحصیلات تکمیلی که از خدمات موسسات آموزش عالی استفاده می‌کنند «لکسوس»‬‎ و «سانتافه» زیر پایشان است؛ به‌عبارتی دیگر، فضایی ایجاد شده که هرکس پول دارد می‌تواند درس بخواند، در غیر این‌صورت باید کارگری کند.

نبود نظارت بر تولید آثار کمک آموزشی

صفی‌خانی با اشاره به صرف‌ هزینه‌های سنگین از سوی ناشران کمک آموزشی برای تولید کتاب ادامه داد: غلط‌های فاحش در کتاب‌های کمک آموزشی بی‌کیفیت فراوان است، در حالی‌که نظارتی بر تولید این آثار وجود ندارد.

این فعال حوزه نشر با تاکید بر درآمد‌‌های پرسود فعالان حوزه کمک آموزشی گفت:‌ ناشران کمک آموزشی فقط پول تبلیغ می‌دهند. باخبرم برخی از این ناشران در طول یک سال، ‌یک میلیارد تومان سود کرده‌ا‌ند، در حالی‌که بخش نشر دانشگاه صنعتی شریف، در یک سال حتی 40 میلیون درآمد نداشته است.

باید به دانشجو رحم کرد
مدیر فروش انتشارات دانشگاه صنعتی شریف افزود:‌ هزینه هر صفحه کتاب برای ناشر کمک آموزشی
برخی ناشران در طول یک سال، ‌یک میلیارد تومان سود کرده‌ا‌ند، در حالی‌که بخش نشر دانشگاه صنعتی شریف، در یک سال حتی 40 میلیون درآمد نداشته است.
چندین برابر ناشر دانشگاهی است که بهای نهایی کتاب را افزایش می‌دهد؛ باید به دانشجو رحم کرد.

‌صفی‌خانی درباره نظارت کیفی بر منابع کمک آموزشی اظهار کرد: ناشران کمک آموزشی مجوزشان را از وزارت ارشاد دریافت می‌کنند، اگر ارشاد از بررس‌های کارشناس استفاده کند، به‌طور حتم شاهد رشد کمّی این ناشران نخواهیم بود.

ناشری که «غول» می‌شود!
وی با طرح پرسشی درباره مخاطبان منابع کمک آموزشی گفت: چند درصد دانشجویان از منابع کمک آموزشی استفاده می کنند؟ به نظر‌می‌رسد بیش از دو تا سه درصد نباشند.

این فعال حوزه نشر ادامه داد: معروف‌ترین این موسسات چطور در طول چند سال به «غول» تبدیل می‌شوند؟ چرا ما به‌عنوان ناشری که 20 سال در حوزه نشر فعالیت می‌کنیم، نتوانسته‌ایم اینقدر رشد کنیم؟ ناشران کمک آموزشی از کجا می‌آورند؟ یکی از این ناشران در تهران، سال گذشته ساختمانی را به قیمت 26 میلیارد تومان خرید که امسال 28 میلیارد می‌ارزد. یعنی ناشران کمک آموزشی و صاحبان موسسات آموزشی تا این حد پولدارند؟

دانشجوی نخبه شایسته تسهیلات بیشتری است
صفی‌خانی افزود: ناشر دانشگاهی ‌توانایی انتشار کتاب‌های باکیفیت را دارد؛ منابعی که می‌تواند به‌صورت رایگان در اختیار دانشجو قرار گیرد، اما برای تهیه کاغذ دچار مشکل هستیم. دانشجو با رتبه دو رقمی، شایسته تسهیلات بیشتری است؛‌ چرا کشور‌های دیگر نخبه‌های ما را روی چشم می‌گذارند؟

وی در ادامه مشکل نشر کشور را ریشه‌ای دانست و اظهار کرد:‌ اگر دولت به ناشر دانشگاهی تسهیلات بدهد، راه خطایی نرفته است. کار در حوزه نشر ناشران کمک آموزشی مجوزشان را از وزارت ارشاد دریافت می‌کنند، اگر ارشاد از بررس‌های کارشناس استفاده کند، به‌طور حتم شاهد رشد کمی این ناشران نخواهیم بود.
عشق است، من عاشق این‌کار ناشران کمک آموزشی مجوزشان را از وزارت ارشاد دریافت می‌کنند، اگر ارشاد از بررس‌های کارشناس استفاده کند، به‌طور حتم شاهد رشد کمی این ناشران نخواهیم بود. هستم.

بازار کاغذ ثباتی ندارد
این فعال حوزه نشر دانشگاهی ادامه داد:‌ قیمت کاغذ گلاسه چند ماه بعد از سال جدید در مقایسه با قبل از عید افزایش یافته است، به‌طوری که ناشر با خرید کاغذ و نگهداری و فروش آن، سود کلانی نصیبش می‌شود؛ در حقیقت بازار کاغذ ثباتی ندارد.

مدیر فروش انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به کپی‌های غیرمجاز از کتاب مدرسان دانشگاهی گفت: در وضعیتی که بهای کاغذ از سه دوره قبل دولت با افزایش روبه‌رو بوده است، شاهد پدیده کپی فصل‌های کتاب از سوی دانشجو هستیم، در حالی‌که مولف با صرف هزینه‌های مالی و معنوی کتاب منتشر می‌کند.

صفی‌خانی افزود: ‌همین مولف، خواهان دریافت خدمات بیشتری از سوی دانشگاه و موسسات آموزش عالی است و می‌گوید اگر از من حمایت کنید من هم به دانشجو خدمات بیشتری می‌دهم. مشکلات حوزه نشر در هر دو بخش منابع کمک تحصیلی و نشر دانشگاهی، زنجیره‌وار به یکدیگر متصل‌اند.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393ساعت 21:15  توسط   | 

ناسا و ساخت امپراتوری کتاب‌های الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) پروژه در حال انجام ساخت کتابخانه الکترونیکی که از دهه قبل آغازشده، دارای دو مخزن مختلف از منابع است که یکی به‌صورت عمده با فرمت پی‌دی‌اف بوده و صدها عنوان موضوع را در برگرفته که به‌صورت سیستم کتابخانه‌ای چیدمان شده است.{لینک} و دیگری که جدید است تنها 16 عنوان اصلی برای آن تعریف‌شده و ضمن رایگان بودن محتویات آن به‌صورت 100 درصد، در فرمت‌های متنوع‌تری مانند EPUB،MOBI و PDF در دسترس است و هر نوع ابزار خوانش الکترونیکی مانند e-reader، تبلت و گوشی هوشمند می‌تواند این فرمت‌ها را بخواند.

سیستم جدید «ای بوک»ناسا، عناوین عمده مربوط به سال‌های 2004 الی 2014 را فهرست بندی کرده و نیمی از لیست در حال حاضر در دسترس علاقه‌مندان است. در این کتابخانه جدید می‌توانید تحقیقات در مورد جنگنده اف-18 و یا تکامل آژانس فضایی روسیه منابع دست‌اول و بکری را به‌صورت رایگان داشته باشید.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393ساعت 21:15  توسط   | 

از اقتصاد ریاضی تا کلیات آن

«کلیات علم اقتصاد» ترجمه کامل ویرایش پنجم Principles of Economics اثر پروفسور منکیوست در سیزده بخش و ۳۶ فصل تنظیم شده است. مهم‌ترین بخش‌های کتاب عبارتند از نیروهای بازار، کشش، سیاست‌های دولت، بازارها و رفاه، اقتصاد بخش عمومی، رفتار بنگاه و سازمان صنعتی، ساختارهای مختلف بازار است.

در بخش دیگری از کتاب، اقتصاد بازار نیروی کار، مرزهای دانش، اقتصاد خرد، اندازه‌گیری درآمد ملی، اقتصاد حقیقی در بلندمدت در کنار پول و قیمت‌ها در بلندمدت، اقتصاد کلان باز، نوسانات اقتصادی در کوتاه‌مدت و مرزهای دانش اقتصاد کلان و مهم‌ترین سیاست‌های بحث‌انگیز اقتصاد کلان از سوی مولف به بحث و بررسی گذاشته شده است.

در کتاب حاضر بر کاربردها و سیاست‌ها تاکید بیشتری شده است. مطالعات موردی بسیار زیاد با هدف درک بهتر محصول علم اقتصاد و کاربرد آن‌ها در تمام فصل‌های کتاب ارائه شده است.
نگارش متفاوت، طرح ابتکاری موضوعات و بررسی کاربردی سیاست‌های اقتصادی برخی مزیت‌های کتاب منکیو در مقایسه با سایر کتاب‌های مشابه است.

فصل‌های مختلف «کلیات علم اقتصاد» در سال‌های قبل در سه کتاب مبانی علم اقتصاد، نظریه اقتصاد خرد و نظریه اقتصاد کلان منتشر شده است.

منکیو کیست؟
گریگوری منکیو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است. او تحصیلات خود را در دانشگاه‌های پرینستون و ام‌آی‌تی به پایان رسانده و تاکنون مباحث مختلفی مانند اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، آمار و اصول اقتصاد را در دانشگاه تدریس کرده است.
منکیو نویسنده‌ای پرکار است. مقالات بسیار زیادی در مجلات معتبر علمی و اقتصادی، مانند جورنال آو پولیتیکال اکونومی، امریکن اکونومیک ریویو، و کوارترلی جورنال آو اکونومیکس و مجلات ترویجی برای عموم مردم، مانند فاینانشیال تایمز و وال‌استریت جورنال، به چاپ رسانده است و نیز مقاله‌نویس مجله فورچون و ناشر مجموعه‌ای از بهترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های درسی دانشگاهی به‌ویژه در زمینه اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و مبانی علم اقتصاد بوده است.

کتاب‌های منکیو با اقبال فراوان روبه‌رو شده‌اند و در اکثر دانشگاه‌های معتبر دنیا به‌منزله کتاب درسی مورد استفاده دانشجویان قرار می‌گیرند. پروفسور منکیو سرپرستی طرح‌های اقتصادی در دانشگاه‌های کمبریج و ماساچوست، و مشاوره بانک مرکزی امریکا و دفتر بودجه مجلس امریکا را بر عهده داشته است.

«کلیات علم اقتصاد» در 992 صفحه به قیمت 26 هزار تومان برای دومین بار منتشر و در اختیار علاقه‌مندان و دانشجویان اقتصاد قرار گرفته است.

کتابی برای یادگیری
«مقدمه‌ای بر اقتصاد ریاضی»عنوان دیگر کتابی است که ادوارد داولینگ آن را تالیف کرده و حمیدرضا ارباب نیز کار ترجمه آن را بر عهده داشته است.

این کتاب 840 صفحه‌ای، یک کتاب خودآموز درسی ریاضیات و کاربردهای آن در اقتصاد است. ادوارد تی. داولینگ مؤلف کتاب در ۲۱ فصل مهم‌ترین مباحث مورد نیاز دانشجویان رشته اقتصاد را در دروس ریاضیات (۱)، (۲)، و (۳) فراهم کرده است.
داولینگ در این کتاب، کاربردهای اقتصادی نمودارها و معادلات را برای آشنایی بیشتر خوانندگان در کتاب گنجانده است، همچنین مشتق و قواعد دیفرانسیل‌گیری در کنار مبحث کاربردهای مشتق در اقتصاد و حساب توابع چندمتغیره در اقتصاد از دیگر مباحث در این کتاب خودآموز است.

توابع نمایی و لگاریتمی در اقتصاد، جبر خطی، ماتریس‌ها و ماتریس معکوس و ماتریس‌ها و دترمینان‌های ویژه و کاربرد آنها در اقتصاد نیز دیگر مطالب علمی در کلیات اقتصاد ریاضی است.

داولینگ «مقدمه‌ای بر اقتصاد ریاضی» خود را در 840 صفحه تالیف کرده است که نشر نی آن را نخستین‌بار به چاپ رسانده و به قیمت 42 هزار تومان راهی قفسه کتابفروشی‌ها کرده است.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393ساعت 21:14  توسط   | 

11 کتاب در 4 ماه؛سهم انرژی هسته‌ای از بازار کتاب

براساس آمار منتشر شده در پایگاه اینترنتی موسسه خانه کتاب، در مدت چهار ماه (از ابتدای سال 93 تا پایان تیرماه) 11 عنوان کتاب در شاخه‌های مختلف انرژی هسته‌ای در کشور چاپ و منتشر شده که از این تعداد، 6 عنوان چاپ نخست و پنج عنوان نیز تجدید چاپی بوده‌اند.

طبق این گزارش، تعداد آثار تالیفی و ترجمه‌ای این حوزه نیز در چهار ماه نخست امسال، به ترتیب هفت و چهار عنوان بود. در این میان ناشران تهرانی با چاپ و انتشار هشت اثر انرژی هسته‌ای، از ناشران شهرستانی با چاپ تنها سه عنوان کتاب در این حوزه سبقت گرفتند.
تازه‌های نشر انرژی هسته‌ای/ چهار ماهه نخست 93
«آزمايشگاه فيزيک هسته‌ای»
مهدی غلامپور؛ خليل تودجی؛ سيدعيسی كرانيان، دانشگاه افسری امام علی (ع)، معاونت پژوهش، 90 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 6 هزار تومان.

«پراكندگی زاويه‌ای از شكافت القايی هسته‌ای»
ابراهيم رحيمی، ارم شيراز، 138 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، 500 نسخه، 6 هزار تومان.

«تروريسم هسته‌ای»
كيوان غنی كله‌لو؛ مقدمه سيدحسين ميرمحمدصادقی، خرسندی، 312 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ چهارم، 500 نسخه، 9 هزار و 500 تومان.

«چاه‌نگاری به روش تشديد مغناطيسی هسته‌ای اصول و كاربردها»
جورج‌آر. كوتس؛ ليجی شيائو؛ مانفرد‌جی. پرامر، دانشگاه شيراز، 352 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هفت هزار و 500 تومان.

«حقوق مبارزه با تروريسم هسته‌ای در اسناد بين‌المللی»
شهلا معظمی؛ پيمان نماميان، دادگستر، 784 صفحه، وزيری (گالينگور)، چاپ نخست، 500 نسخه، 37 هزار تومان.

«دولت‌های فرومانده»
نوآم چامسكی؛ مترجم اكرم پدرام‌نيا؛ ويراستار شهرام اقبال‌زاده، افق، 576 صفحه، رقعی (شوميز)، چاپ سوم، یک‌هزار و 100 نسخه، 22 هزار تومان.

«ذرات و جهان هستی»
كايل كركلند؛ مترجم اختر رجبی، مازيار، 188 صفحه، رقعی (شوميز)، چاپ دوم، یک‌هزار و 100 نسخه، هشت هزار تومان.

«طيف‌سنجی رزونانس مغناطيسی هسته‌ فسفر»
اولاف كوهل؛ مترجم قاسم مرندی؛ مترجم ملك‌طاهر مقصودلو، دانشگاه اروميه، 220 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه.

«كنكور كارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای: فيزيک هسته‌ای خلاصه مطالب درسی نكات ويژه كنكوری تست‌های ...»
اصغر حدادی، آزاده، 344 صفحه، جلد نخست، وزيری (شوميز)، چاپ چهارم، یک‌هزار نسخه، 18 هزار تومان.
«مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات انرژی هسته‌ای ايران (همراه با دسته‌بندی موضوعی)»
نادر ساعد، خرسندی، 400 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ دوم، 500 نسخه، 12 هزار تومان.

«مشروعيت قطعنامه‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و امكان پيگيری قضايی آن‌ها»
بهرام مراديان، آثار فكر، 176 صفحه، رقعی (شوميز)، چاپ نخست، 500 نسخه، 9 هزار و 500 تومان.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393ساعت 21:14  توسط   |